Polityka jakości

Logo Agnus

Załącznik Nr 4 do Księgi SZJ z 03.07.2017r.

POLITYKA JAKOŚCI

Misją firmy AGNUS Agnieszka Szustak jest profesjonalna i skuteczna realizacja usług
w zakresie prac porządkowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków a także pielęgnacja zieleni realizowanych na podstawie umów zawieranych z podmiotami publicznymi oraz profesjonalnymi podmiotami prywatnymi.

W ramach Polityki Jakości uwzględniamy wymagania Zamawiających oraz stale podnosimy jakość świadczonych usług, aktywnie uczestnicząc w działaniach na rzecz rozwoju rynku profesjonalnych uczestników procesu świadczenia usług porządkowych.

Zadeklarowaną przez nas Politykę Jakości chcemy realizować poprzez:

  • spełnianie wymagań i oczekiwań naszych Klientów,
  • pracę nad zwiększaniem poziomu zadowolenia Klientów z jakości świadczonych usług,
  • ciągłą poprawę warunków organizacyjnych i technicznych obsługi Klientów oraz tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z Nimi,
  • doskonalenie dostępności usług,
  • stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji personelu oraz dbałość o dobrą atmosferę pracy,
  • monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i stałe ich doskonalenie,

Politykę naszą znają i rozumieją nasi Pracownicy.

Realizując ustanowioną Politykę zobowiązujemy się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz deklarujemy zapewnienie zasobów umożliwiających realizację przyjętych celów.

Właściciel AGNUS Agnieszka Szustak

 

Warszawa, dnia 03.07.2017r.