POLITYKA BHP

Logo Agnus

Zał-4a do Księgi ZSZ z 03.07.2020

POLITYKA BHP

Wypełniając naszą misję, którą jest profesjonalna i skuteczna realizacja usług w zakresie prac porządkowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, a także pielęgnacja zieleni realizowanych na podstawie umów zawieranych z podmiotami publicznymi oraz profesjonalnymi podmiotami prywatnymi, podejmujemy wszelkie działania, aby być liderem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy .

Zgodnie z wartością „Troszczymy się o życie”, Firma Agnus Agnieszka Szustak dąży do zapewnienia miejsca pracy wolnego od wypadków oraz środowiska pracy dbającego o dobro wszystkich.

Celem niniejszej Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy jest określenie wspólnych zasad promowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy w Agnus Agnieszka Szustak i wśród naszych partnerów biznesowych, takich jak podwykonawcy i dostawcy, zgodnie z naszymi wartościami.

Organizacja realizując zadeklarowaną Politykę BHP zobowiązuje się do:

  • Spełniania wymagań prawnych i innych, które są związane z BHP i dotyczą organizacji,
  • Eliminacji zagrożeń BHP i zmniejszania związanego z nimi ryzyka,
  • Konsultowania i udziału pracowników lub przedstawicieli pracowników w działania związane z BHP,
  • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Polityka nasza jest dostępna dla wszystkich stron zainteresowanych.

Deklarujemy udostępnienie wszelkich zasobów potrzebnych do realizacji niniejszej Polityki.

Warszawa, dnia 03.07.2020 Zatwierdziła – Prezes

Agnieszka Szustak